PRISER OCH ALLMÄNNA VILLKOR

2017-09-01

Samtliga priser är inklusive moms. ( innan  ev Rotavdrag )

Tiden för arbetena startar med utgångspunkt från Skarprättarvägen 11 i Järfälla och innefattar lastning av servicebil, restid till platsen där arbetet skall utföras, samt själva arbetstiden på plats inklusive dokumentering av det material som använts och tidsrapportering, avstädning och avslutas med den tid det tar att återvända till Skarprättarvägen 11 i Järfälla, där montören lastar ur servicebilen och slänger sopor, återställer verktyg och material.

Rotavdrag.
Du som vill utnyttja rotavdrag skall meddela oss om detta vid beställning av arbete samt meddela oss personnummer och fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer. Om rotavdraget inte godkänns av Skatteverket, så debiteras ni för det avdragna rotavdraget.

Årskiftet
För att kunna nyttja årets rotavdrag så gäller det att inbetalningen för av oss utfört arbeten är oss till handa senast den 31 December. Om senare betalning sker kommer rotavdraget gälla påföljande år. För ytterligare information om regler och villkor gällande Rotavdraget så hänvisar vi till Skatteverket.

Reklamationer.
Vid ev. reklamationer på utfört arbete skall detta ske skriftligt till Järfälla Badrumsrenovering AB via mail eller brev inom 8 dagar efter avslutat arbete. Dock senast före förfallodatumet på fakturan.    

Bom-Körning.
Om vi ej får tillgång till arbetaplatsen på avtalad tid enligt överenskommelse med Er som kund debiteras minidebitering 1.500:-.

Ansvar.
Järfälla Badrumsrenovering AB tar inte ansvar för skador på elkablar, vattenledningar mm i samband med arbeten. Det är upp till kund att informera oss, innan arbetet, vart eventuella ledningar och kablar är placerade för att om möjligt undvika ev skador.