Villkor för Installerat & klart

GENERELLA VILLKOR

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

 • Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges
 • Vattenavstängning ska finnas och fungera
 • Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs
 • Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs
 • Inga andra oförutsedda arbeten krävs
 • Elinstallation ingår ej
 • Gäller inom en mils radie från den Bad & Värmebutik som levererar de produkter och tjänster som köpts (lokala avvikelser förekommer)


PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för respektive produkttyp:

BLANDARE

 • Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”
 • Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm
 • För Oras Optima 2727F krävs elanslutning i diskbänksskåpet

DUSCHAR

 • Priset gäller ej om golvbrunnen måste flyttas
 • Vattenledningarna inte är dragna vid golvet (kostnad för rördragningsprofil tillkommer i detta fall)
 • Väggarna ska vara ordentligt kottlade

TOALETTER

 • Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm
 • Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs

TILLKOMMER

 • Demontering och borttransport av panna offereras
 • Demontering och borttransport av oljetank offereras
 • Asbestsanering offereras
 • Markberedning utedel offereras
 • Kondensvattenrör 1 m 1 413 kr