PRISER OCH ALLMÄNNA VILLKOR

TJÄNSTER


Samtliga priser är inklusive moms efter Rotavdrag ( innan rotavdrag )
- Minidebitering utgår på alla arbeten.
-Minidebitering vvs montering 1.400:-. ( 2.000:-)
- VVS-montör 590:-/ per timme. ( 843:-)
-Snickare och plattsättare 560:- /per timme. ( 800:-)
- Tillägg om kund tillhandhåller material 280:-/per timme. ( 400:-)
- Materialgaranti lämnas ej på egna inköpta produkter.
- Materialkostnader tillkommer och debiteras enligt grossisternas prislistor.

Betalning sker mot faktura 10 dagar efter leverans och/eller avslutat arbete. När ett arbete sträcker sig under en längre tid kommer arbetet att delfaktureras efter färdigställandegrad. Vid offert på arbetet gäller offererade villkor.

Tiden för arbetena startar med utgångspunkt från Skarprättarvägen 11 i Järfälla och innefattar lastning av servicebil, restid till platsen där arbetet skall utföras, samt själva arbetstiden på plats inklusive dokumentering av det material som använts och tidsrapportering, avstädning och avslutas med den tid det tar att återvända till Skarprättarvägen 11 i Järfälla, där montören lastar ur servicebilen och slänger sopor, återställer verktyg och material.


REKLAMATIONER

Vid ev. reklamationer på utfört arbete skall detta ske skriftligt till Järfälla Badrumsrenovering AB via mail eller brev inom 8 dagar efter avslutat arbete. Dock senast före förfallodatumet på fakturan.

BOM-KÖRNING

Om vi ej får tillgång till arbetaplatsen på avtalad tid enligt överenskommelse med Er som kund debiteras minidebitering 1.500:-.

ANSVAR

Järfälla Badrumsrenovering AB tar inte ansvar för skador på elkablar, vattenledningar mm i samband med arbeten. Det är upp till kund att informera oss, innan arbetet, vart eventuella ledningar och kablar är placerade för att om möjligt undvika ev skador.